51 Mga Kinutlo sa Inahan-Anak nga Babaye nga Nagsimbolo sa Imong Matam-is nga Relasyon

Ang Labing Kaayo Nga Mga Ngalan Alang Sa Mga Bata

Pipila ka butang ang mas sagrado kay sa a inahan-anak nga babaye relasyon. Alang sa uban, ang imong anak nga babaye mao ang imong labing suod nga higala labaw sa tanan. Para sa uban, ang imong mama mao ang unang tawo nga imong adtoon alang sa tambag, kataw-anan o usa ka dali nga tawag sa telepono (nga nahimong usa ka oras nga chat). Uban sa Adlaw sa mga inahan pag-abot, wala nay mas maayong panahon para pasidunggan ang espesyal nga tawo sa imong kinabuhi...pinaagi sa pagsurprisa kaniya sa matam-is nga panultihon. Diretso gikan sa baba ni Beyoncé ug Princess Diana, aniay 51 ka inahan-anak nga mga kinutlo nga ipaambit sa imong numero uno.

RELATED: 51 Best Friend Quotes nga Ipaambit sa Imo Diha-diha dayoninahan nga anak nga babaye nagkutlo ni taylor swift Chelsea candelario

1. Naay mga panahon, sa middle school ug junior high, wala koy daghang higala. Apan ang akong mama kanunay nakong higala. Kanunay. — Taylor Swift

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni lauren alaina Chelsea candelario

2. Kung maluya ko ug dili gwapa nahibal-an nako nga gwapa ug kusgan ako. Kay nakita nako akong kaugalingon sama sa akong mama. — Lauren Alaina

inahan nga anak nga babaye quotes maya angelou Chelsea candelario

3. Gipakita sa akong inahan ang iyang mapanalipdanong gugma sa akong palibot ug sa walay pagkahibalo nganong gibati sa mga tawo nga ako adunay bili. — Maya Angelou

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni mary stewart Chelsea candelario

4. Ang inahan ug anak nga babaye maayo kaayo, nga adunay lawom nga pagmahal nga gibase sa halos hingpit nga dili pagsinabtanay. — Mary Stewart

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sandra vischer Chelsea candelario

5. Ang babaye nga akong suod nga higala, akong magtutudlo, akong tanan: Mama. — Sandra Vischer

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa viola davis Chelsea candelario

6. Akong sultihan ang akong anak nga babaye kada buntag, ‘Karon, unsa ang duha ka labing importanteng bahin nimo?’ Ug siya miingon, ‘Ang akong ulo ug ang akong kasingkasing.’ — Viola Davis

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa cardinal mermillod1 Chelsea candelario

7. Ang usa ka inahan mao siya kinsa makapuli sa tanan nga uban apan kansang dapit walay laing makahulip. — Cardinal Mermillod

ang inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni heather gudenkauf Chelsea candelario

8. Ang pagbaton og gamay nga batang babaye nahisama sa pagsunod sa usa ka karaang mapa sa bahandi nga ang importante nga mga agianan gisi. — Heather Gudenkauf

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa tracey edmonds Chelsea candelario

9. Ang akong mama usa ka kusgan nga babaye. Gitudloan ko niya nga motuo sa akong kaugalingon bisan unsa pa ang isulti sa uban. — Tracey Edmonds

inahan nga anak nga babaye nagkutlo caitlin houston Chelsea candelario

10. Ang mga pulong dili igo aron ipahayag ang walay kondisyon nga gugma nga anaa tali sa usa ka inahan ug anak nga babaye. — Caitlin Houston

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni melia keeton digby Chelsea candelario

11. Ang mga inahan ug mga anak nga babaye nga magkauban usa ka gamhanang pwersa nga pagaisipon. — Melia Keeton-Digby

inahan nga anak nga babaye quotes shelia heti Chelsea candelario

12. Tingali ang pagka-inahan nagpasabot sa pagpasidungog sa inahan. — Sheila Heti

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ruta sepetys Chelsea candelario

13. Nahupay ang inahan. Naa sa balay si Mama. — Ruta Sepetys

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni oprah winfrey Chelsea candelario

14. Ang pagkahimong lain mao ang pagpili nga mahimong usa sa labing bantugan nga espirituhanong magtutudlo nga anaa. Sigurado ko nga pipila lang ka mga calling ang mas dungganon. — Oprah Winfrey

gikutlo sa inahan nga anak nga babaye si ruth bader ginsburg Chelsea candelario

15. Ang akong inahan nagsulti kanako sa duha ka butang kanunay. Ang usa mahimong usa ka babaye, ug ang usa kinahanglan nga independente. — Ruth Bader Ginsburg

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni lauren atherton Chelsea candelario

16. Ang usa ka anak nga babaye mao ang usa sa pinakanindot nga mga gasa nga ikahatag niining kalibutana. — Laurel Atherton

inahan nga anak nga babaye quotes denise van outen1 Chelsea candelario

17. Ang akong anak nga babaye mao ang akong pinakadako nga kalampusan. Siya usa ka gamay nga bituon ug ang akong kinabuhi nabag-o pag-ayo alang sa labi ka maayo sukad siya mianhi. — Denise van Outen

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni sonya teclai Chelsea candelario

18. Gitudloan ko sa akong mama nga ang hunahuna sa usa ka babaye mao ang pinakanindot nga bahin niya. — Sonya Teclai

inahan nga anak nga babaye nagkutlo paglaum edelman Chelsea candelario

19. Walay usa sa imong kinabuhi nga mahigugma kanimo sama sa imong inahan. Walay gugma nga putli, walay kondisyon ug lig-on sama sa gugma sa inahan. Ug dili na ko higugmaon pag-usab. — Paglaum Edelman

inahan nga anak nga babaye nagkutlo kang margaret ug sangster Chelsea candelario

20. Ang atong mga anak nga babaye mao ang labing bililhon sa atong mga bahandi, ang pinakamahal nga mga kabtangan sa atong panimalay ug ang mga butang sa atong labing gamhanan nga gugma. — Margaret E. Sangster

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni beyonce Chelsea candelario

21. Gipaila-ila ko sa akong anak nga babaye sa akong kaugalingon ... ang koneksyon nga akong nabatonan kaniya sa dihang ako nanganak usa ka butang nga wala pa nako mabati kaniadto. — Beyoncé

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa prinsesa diana Chelsea candelario

22. Ang mga bukton sa inahan mas makapahupay kay sa uban. — Prinsesa Diana

ang inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni michelle obama Chelsea candelario

23. Gihigugma nako ang among mga anak nga babaye labaw pa sa bisan unsang butang sa kalibutan, labaw pa sa kinabuhi mismo. Busa alang kanako, ang pagka-Mom-in-Chief mao, ug kanunay nga numero uno sa trabaho. - Michelle Obama

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sharon tigulang Chelsea candelario

24. Sa akong pagkatigulang, mas makita nako ang gahum niadtong batan-ong babaye, ang akong inahan. — Sharon Olds

inahan nga anak nga babaye quotes anita diamant Chelsea candelario

25. Kon mas nahibal-an sa usa ka anak nga babaye ang mga detalye sa kinabuhi sa iyang inahan, mas lig-on ang anak nga babaye. — Anita Diamant

inahan nga anak nga babaye nagkutlo christie watson Chelsea candelario

26. Walay anak nga babaye ug inahan nga magbulag, bisan unsa pa ang gilay-on tali kanila. — Christie Watson

inahan nga anak nga babaye nagkutlo barbara kingsolver Chelsea candelario

27. Usahay ang kusog sa inahan labaw pa kay sa natural nga mga balaod. — Barbara Kingsolver

inahan nga anak nga babaye nagkutlo signe martilyo Chelsea candelario

28. Ang mga inahan sa mga anak nga babaye mga anak nga babaye sa mga inahan ug nagpabilin nga ingon, sa mga lingin nga gidugtong sa mga lingin, sukad sa pagsugod sa panahon. — Signe Hammer

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa letty cottin pogrebin Chelsea candelario

29. Kami nga mga inahan nagkat-on sa pagtimaan sa among pagka-inahan nga kalampusan pinaagi sa pagpalugway sa among mga anak nga babaye. - Letty Cottin Pogrebin

ang inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni emily dickinson Chelsea candelario

30. Ang usa ka inahan mao ang usa nga imong gidali-dali kung ikaw adunay kasamok. — Emily Dickinson

inahan nga anak nga babaye quotes wynonna judd Chelsea candelario

31. Ang relasyon sa inahan-anak nga babaye mao ang labing komplikado. — Wynonna Judd

gikutlo sa inahan nga anak nga babaye si carrie latet Chelsea candelario

32. Ang akong mama literal nga bahin nako. Dili nimo masulti kana bahin sa daghang mga tawo gawas sa mga paryente, ug mga donor sa organ. — Carrie Latet

inahan nga anak nga babaye mikutlo margaret dilloway Chelsea candelario

33. Ang mga inahan mao ra ang imong masaligan aron isulti ang tibuuk, wala’y barnis nga kamatuoran. — Margaret Dilloway

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni naomi lobo Chelsea candelario

34. Ang usa ka inahan nga nagdan-ag sa kaugalingon nga gugma ug pagdawat sa tinuod nagbakuna sa iyang anak nga babaye batok sa ubos nga pagtamod sa kaugalingon. — Naomi Lobo

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa ricki lake Chelsea candelario

35. Ang pagkainahan mao ang labing dako nga butang ug ang pinakalisud nga butang. — Lanaw sa Ricki

gikutlo sa inahan nga anak nga babaye si catherine pulsifer Chelsea candelario

36. Ang bahandi sa usa ka inahan mao ang iyang anak nga babaye. — Catherine Pulsifer

ang inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni erica jong Chelsea candelario

37. Gusto sa akong inahan nga ako ang iyang mga pako, nga molupad ingon nga wala siyay kaisug sa pagbuhat. Gihigugma ko siya tungod niana. Ganahan ko sa kamatuoran nga gusto niya nga manganak sa iyang kaugalingong mga pako. — Erica Jong

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa viola shipman Chelsea candelario

38. Ang gugma sa inahan ug anak dili gayod mabulag. — Viola Shipman

inahan nga anak nga babaye quotes nayyirah waheed Chelsea candelario

39. Ang akong inahan mao ang akong unang nasud, ang unang dapit nga akong gipuy-an. — Nayyirah Waheed

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ni linda wooten Chelsea candelario

40. Ang pagka inahan mao ang pagkat-on mahitungod sa mga kalig-on nga wala nimo nahibal-an nga anaa kanimo ... ug pag-atubang sa mga kahadlok nga wala nimo nahibal-an nga naglungtad. — Linda Wooten

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa amy newmark Chelsea candelario

41. Samtang nagkadako sila, ang atong mga anak nga babaye nahimong mas sama kanato. — Amy Newmark

inahan nga anak nga babaye nagkutlo adriana trigiani Chelsea candelario

42. Ganahan ko kon mopahiyom ang akong inahan. Ug ganahan kaayo ko kung pahiyoman nako siya. — Adriana Trigiani

gikutlo sa inahan nga anak si patricia wayant Chelsea candelario

43. Ang gugma tali sa inahan ug anak nga babaye hangtod sa kahangtoran. — Patricia Wayant

gikutlo sa inahan nga anak nga babaye si jacquelyn middleton Chelsea candelario

44. Siya ang akong labing suod nga higala-siya ang tanan alang kanako. Kanunay lang ako ug siya batok sa kalibutan. — Jacquelyn Middleton

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa jodi picoult Chelsea candelario

45. Ang akong inahan, siya maanyag, humok sa mga ngilit ug gipainit sa usa ka dugokan nga puthaw. Gusto kong matigulang ug mahisama niya. — Jodi Picoult

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sa iyanla vanzant Chelsea candelario

46. ​​Usa sa labing importante nga mga relasyon nga atong mabatonan mao ang atong relasyon sa atong mga inahan. — Iyanla Vanzant

inahan nga anak nga babaye nagkutlo sada malhotra Chelsea candelario

47. Sa panahon nga imong naamgohan ang imong inahan nga husto, ikaw adunay anak nga babaye nga naghunahuna nga ikaw sayop. — Sada Malhotra

gikutlo sa inahan nga babaye si joyce carol oates Chelsea candelario

48. Ang relasyon tali sa mga ginikanan ug mga anak, apan ilabina tali sa mga inahan ug anak nga mga babaye, hilabihan ka gamhanan, halos dili masabtan sa bisan unsa nga makatarunganon nga paagi. — Joyce Carol Oates

inahan nga anak nga babaye nagkutlo ama h vanniarachchy Chelsea candelario

49. Ang bugkos tali sa usa ka inahan ug sa iyang anak mao lamang ang tinuod ug labing putli nga bugkos sa kalibutan, ang bugtong tinuod nga gugma nga atong makita sa tibuok natong kinabuhi. — Ama H. ​​Vanniarachchy

gikutlo sa inahan nga babaye si vicki reece Chelsea candelario

50. Ang inahan maoy unang higala sa anak nga babaye. Ug, sa tibuok kinabuhi, nahimo siyang labing suod nga higala. — Vicki Reece

inahan nga anak nga babaye nagkutlo renita weems Chelsea candelario

51. Dili nako makalimtan ang akong inahan. Siya ang akong tulay. Sa diha nga ako kinahanglan nga motabok, siya nagpabilin sa iyang kaugalingon nga igo nga igo aron ako makadagan nga luwas. — Renita Weems

RELATED: 30 Celebrity Motherhood Quotes Nga Hingpit Nakuha Kiniunsaon pagtangtang sa pimple marks

Ang Imong Horoscope Alang Sa Ugma