'The Crown' Season 2, Episode 7 Recap: Tony's, Er, Extracurricular nga mga Kalihokan

Ang Labing Kaayo Nga Mga Ngalan Alang Sa Mga Bata

*Pahimangno: Mga Spoiler sa unahan*

Busa, hinumdomi kung giunsa nila Peter Townsend (Ben Miles) ug Margaret (Vanessa Kirby) nanumpa nga dili gyud sila magpakasal sa ubang mga tawo? Samtang naghukas si Mags season duha , usa ka kanunay nga hungover nga kagubot, kini nahimo nga si Peter nakit-an ang usa ka 19-anyos nga batang babaye sa Brussels nga gusto niyang pakaslan. Si Margaret dayag nga nahugno samtang iyang gibasa ang sulat gikan ni Peter nga nagpahibalo sa katapusan, dili mabakwi nga katapusan sa ilang panaghigugmaay. Ug dayon, aron tapuson ang usa ka mahimayaon nga buntag, iyang gilabay ang iyang baso sa mabula nga aspirin tabok sa kwarto.Ang Crown season 2 episode 7 recap 1 Alex Bailey/Netflix

Sa dihang si Margaret mibisita kang Tony (Matthew Goode), ang init nga photographer , aron sultihan siya nga nakahukom si Peter nga bungkagon ang ilang kasabutan, gipunting ni Tony nga ang kaminyoon sukwahi sa kalipay. Apan naghunahuna si Margaret kung posible ba ang usa ka dili naandan ug makapaikag nga kaminyoon tali nilang duha. Oh, tan-awon ba nimo ang oras? Giingon ni Tony nga kinahanglan siyang moadto sa usa ka pag-abli sa eksibit, ug si Margaret nasuko, nasuko nga wala niya giseryoso ang iyang tanyag.

Kinahanglang magpasalamat siya nga nakalikay siya sa maong bala. Sa hapit na naton mahibal-an, si Tony usa ka komplikado nga chap. Nakigkita siya sa iyang inahan, kinsa wala usab makakita og kusog sa pagtambong sa iyang pagbukas. Nagtuo dayon siya nga gibalibaran ni Margaret ang us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka dili taas nga pagtamod, ug ingon nakugang sa dihang iyang gipadayag nga kini sa tinuud nga sukwahi.Si Tony, morag wala magdali sa paghusay. Natulog siya uban sa iyang mga sakop sa iyang studio. Siya usab, sa kilid, natulog uban ni Jeremy Fry (Ed Cooper Clarke) ug sa iyang asawa, si Camilla (Yolanda Kettle), kinsa malisyoso nga nagpili sa hitsura ug pamatasan ni Margaret. Si Tony naghunahuna pag-ayo mahitungod sa pagpangutana sa pangutana apan ingon og interesado kaayo sa iyang, e, mga ekstrakurikular nga kalihokan aron magdali sa bisan unsa. Oh, kung adunay usa ka paagi aron mapugngan si Margaret nga mahulog sa kini nga lungag sa koneho.

Bisan ang iyang ulahi nga sugyot nakapasuko kanamo: Mapasaylo ba nimo ako kung dili ako moluhod sa usa ka tuhod? Gipangutana niya siya samtang giablihan niya ang usa ka kahon nga adunay singsing. Gisaaran ni Maggie si Tony nga dili na siya magpasakit kaniya, ug si Tony misaad nga dili niya siya pasakitan. Ug, ayaw lang, Margaret!

Ang Crown season 2 episode 7 recap 2 Alex Bailey/Netflix

Apan si Mags dili interesado nga maluwas namo o ni bisan kinsa alang niana nga butang. Gusto niya nga makasakay sa likod sa maong motorsiklo, nga magpalayo kaniya gikan sa mga utlanan sa iyang kinabuhi ug labing menos temporaryo nga ibaylo sa adrenaline ang kasakit sa kasingkasing. Uban kang Tony, kulbahinam ang tanan. Nag-away sila, nag-away sila, nag-away na usab sila. Gugma, dili ba kini dako?

Sa wala na ang sugyot, panahon na nga mangayo og pagtugot ni Elizabeth (Claire Foy)…pag-usab. Kay nakaanhi na kaniadto ug mibati nga gikulbaan, si Margaret wala makagusto sa iyang igsoong babaye ug halos iluwa ang iyang hangyo nga pakaslan si Tony. Daghan kaayong kasuko nga gikan kang Margaret, ug si Elizabeth morag nasakitan ug naglibog samtang iyang gipasaligan ang iyang igsoong babaye nga dili na niya babagan ang usa ka sugyot sa kaminyoon. Gawas nga adunay usa lamang ka gamay, gamay nga problema.Gusto ni Margaret nga i-preempt ang pahibalo sa engagement ni Peter ug ipagawas una ang iyaha. Apan giingon ni Elizabeth nga ang pahibalo kinahanglan maghulat hangtod matawo ang bata. Teka, unsa baby? Si Margaret halos dili makapugong sa iyang pagkaon sa dihang iyang nadungog nga si Philip (Matt Smith) ug Elizabeth nagpaabot sa numero sa bata upat.

Sa unsay angay nga labing malipayong adlaw sa matag usa sa ilang kinabuhi, ang duha ka magsuong babaye nagkasumpaki na usab.

Ang Crown season 2 episode 7 recap 4 Alex Bailey/Netflix

And to make matters worse, murag si Tony tinuod ganahan makig-uban sa mga Fry. Nagsandig sa bukton ni Mr. Fry, niining higayona ang chummy trio nagtan-aw sa TV kauban si Tony nga nagsulti kanila bahin sa kung giunsa siya kanunay nga kasagmuyo sa iyang inahan ug gitan-aw nga usa ka runt nga anak nga lalaki, kinsa nag-antos sa polyo sa bata pa.

Nag-flash kami sa unahan ug si Elizabeth karon sobra ka preggers, gisultihan si Philip nga dili komportable ug gibati niya nga lisud ug gikapoy ug ingon nga nawala ang iyang mga tudlo sa tiil. Pero for once murag close na sila. Moadto kami hangtod sa pag-ingon nga malipayon bisan. Mipaingon sila sa usa ka party sa silong uban sa bugnaw nga mga higala ni Margaret ug Tony.Sa makausa pa, klaro kung unsa ang kalainan niining duha ka mga igsoon samtang sila naningkamot sa paghimo sa ilang mga kalibutan nga magkasagol. Kini nga panon sa katawhan adunay gamay nga pagtahud sa harianong institusyon, ug samtang si Elizabeth ug Philip nagtan-aw sa mga bisita nga naghimo sa usa ka conga line sa palasyo, si Philip nagbagulbol kung unsa ka dili makiangayon nga siya nasamok sa pagpakasal kang Elizabeth bisan pa sa iyang kahimtang ug titulo, ug si Margaret nagminyo. kini nga ordinaryo. Pagkaguba niini, Philip.

Dili lang kana ang iyang giminyoan. Nagsabak si Mrs. Ug lagmit dili kini sa iyang bana. Walay paagi sa pagkahibalo, sa tinuod. Ug sama sa mapaluyohon—er, uyab?—siya, si Tony nahanaw sa talan-awon nga morag nakakitag multo sa wala pa gani makalingi si Mrs. Fry aron makakuhag reaksiyon gikan kaniya.

Ang Crown season 2 episode 7 recap DESWILLIE / Netflix

Kung oras na alang sa briefing ni Elizabeth bahin kang Tony ni Tommy Lascelles (Pip Torrens) ug Michael Adeane (Will Keen), kini nga mga lalaki dili mosulti sa mga pulong. Ang pig-ot, tul-id ug Kristiyano dili sa gusto ni Tony, pasiuna sila sa ilang presentasyon sa dili pa tukion ang mga detalye. Anaa siya karon sa tulo ka suod nga relasyon, ug wala kana mag-ihap sa mga Fry. Kay, oo, ganahan sab si Tony sa mga lalaki. Ug unya adunay butang sa Baby Fry.

Unsa ang buhaton sa usa ka reyna sa kini nga kasayuran? Makababag ba siya sa laing kaminyoon sa iyang igsoong babaye, bisan kon kini ang hustong butang nga buhaton? Swerte ni Eliz, nagahinan siyag usa ka minuto sa paghunahuna bahin niini. Panahon na sa bata!

Uban ni Prinsipe Andrew (gingalan sa nabangkarota, philandering nga amahan ni Philip) nga luwas nga nakasulod sa kalibutan, nakahukom si Elizabeth nga hatagan si Margaret pagtugot nga ipahibalo ang kasal, gipangutana siya pag-ayo kung sigurado ba siya nga si Tony.

Komplikado siya, ingon ni Elizabeth, nga nag-tiptoe sa kamatuoran. Apan sa dihang giaghat sa iyang igsoong babaye nga ipaambit ang iyang nahibaloan, nakahukom si Liz nga itago ang impormasyon nga iyang nadawat gikan sa iyang mga tigtambag.

Magkita ta sa abbey, mapasigarbuhon nga giingon ni Mags, determinado nga makuha ang iyang malipayong katapusan.

Ang kasal sa prinsesa ni Margaret, siyempre, ang tanan nga madamgo sa usa ka babaye. Ang mga panon sa katawhan bug-os nga kusog samtang gi-eskortan ni Philip ang malipayon ug katingad-an nga pangasaw-onon sa Westminster Abbey ug paubos sa aisle.

Dili kaayo daotan alang sa anak nga nagdala kanimo kaulaw, si Tony nagmulo sa iyang inahan, samtang sila nagmaneho sa abbey pinaagi sa daghang mga tawo.

Nanghinaut ko nga wala nimo buhata kining tanan para nako, tubag ni Mama.

Panghupaw. Kami nanghinaut nga mao usab.

RELATED: 'The Crown' Season 2, Episode 6 Recap: Ang Pagpasaylo o ang Pagdeport? Mao kana ang Pangutana

Ang Imong Horoscope Alang Sa Ugma

Popular Nga Mga Haligi